Politika upravljanja kvalitetom   

Ascommerce proizvodi visokokvalitetne i zdravstveno sigurne  proizvode kojima zadovoljava zahtjeve, potrebe i očekivanja svojih kupaca i potrošača, njegujući snagu već dobro poznatog brenda Ascommerce. Poštovanje nacionalnih i međunarodnih zakonskih normi u cijelom lancu hrane, stalna edukacija zaposlenih i neprekidno praćenje i primjena suvremenih znanja i tehnologija, inovativnost i društveno odgovorno ponašanje temelj su uspješnosti tvrtke Ascommerce d.o.o.

Kontrola kvalitete i zdravstvene sigurnosti proizvoda

Sustavi kontrole kvalitete koji se primjenjuju u našoj tvrtki pružaju veliku sigurnost našim kupcima u higijensku i veterinarsku ispravnost naših proizvoda.

Proces proizvodnje je strogo kontroliran visokim higijenskim metodama kontrole tehnološkog procesa. Jedan od osnovnih parametara kvalitete je i sigurnost samog proizvoda, koja je u Ascommerce  asortimanu zajamčena HACCP sustavom .
HACCP – (prema engl. Hazard Analysis Critical Control Point) je analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih točaka u cilju prevencije i kontrole moguće kontaminacije proizvoda.
HACCP sustav omogućava proizvođačima osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane kontrolom proizvodnog procesa od njegovog početka do kraja. HACCP sustav razvijen je radi identifikacije rizika po zdravlje ljudi i za uspostavu strategije sprečavanja njihove pojave. Omogućava nam prevenciju i kontrolu u svim fazama proizvodnje, a ne samo kroz ispitivanje gotovoga proizvoda.

Pored sirovina i ambalaže stručni tim svakodnevno vrši i organoleptičku kontrolu svih gotovih proizvoda na dan proizvodnje, a tijekom mjeseca i prema propisanoj dinamici kontroliraju se i gotovi proizvodi koji su u roku trajanja.

Za kontrolu zdravstvene sigurnosti i kvalitete proizvoda Ascommerce  koristi i usluge uglednih akreditiranih laboratorija.